Aviso Juridico

In overeenstemming met artikel 10 van de wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden hieronder de identificatiegegevens van het bedrijf dat eigenaar is van het domein elpalmar.es vermeld: Handelsnaam: ZARIQUIEGUI HOSTELERÍA, S.L. CIF: B56780182 Maatschappelijke zetel: CALLE ORTUTXUETA, 1 – 1ª – 48006 BILBAO (BIZKAIA) Telefoon: (+34) 952 632 846 E-mail: reservas@benalmadenabeach.com De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de diensten, inhoud, links en hypertekst die op deze website worden aangeboden. ZARIQUIEGUI HOSTELERÍA, S.L. is niet verantwoordelijk voor het onwettige gebruik dat derden kunnen maken van het bovengenoemde materiaal. Noch ZARIQUIEGUI HOSTELERÍA, S.L. noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website is aansprakelijk voor schade, kosten, verliezen of directe of onvoorziene indirecte of strafrechtelijke verplichtingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik of de toegang tot deze website. ZARIQUIEGUI HOSTELERÍA, S.L. garandeert niet de juistheid van de materiaal dat op deze website staat. Bovendien is ZARIQUIEGUI HOSTELERÍA, S.L. niet aansprakelijk voor schade of virussen die uw computer of ander eigendom kunnen infect

Auteursrecht

Al het audiovisuele materiaal, geregistreerde merken of elk element dat onderworpen is aan intellectueel of industrieel eigendom op deze website, is eigendom van ZARIQUIEGUI HOSTELERÍA, S.L. of heeft voldoende rechten voor gebruik. De reproductie van het genoemde materiaal is alleen toegestaan ​​voor uitsluitend persoonlijk gebruik, en het is verboden om het te wijzigen, te kopiëren, te verhuren, te lenen, te verzenden en te verspreiden zonder toestemming.

Privégegevens

ZARIQUIEGUI HOSTELERÍA, S.L. informeert u dat alle persoonlijke gegevens die via een van de formulieren op deze website worden ontvangen, worden behandeld met de meeste vertrouwelijkheid volgens het privacy- en beveiligingsbeleid van de entiteit, evenals volgens de Wet Organica 15/1999, van 13 december, voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand dat is ingeschreven in het Algemeen Register van de Agentie voor Gegevensbescherming. Het hoofddoel van de creatie, het bestaan ​​en het onderhoud ervan is het verwerken van persoonsgegevens met het doel om accommodatiereserveringen die via deze website worden gedaan te beheren of om promotionele communicatie te verzenden. De ontvangers van de informatie zijn alle personen die zijn toegevoegd, ingeschreven, titularis en medewerkers van alle afdelingen en bijbehorende entiteiten waarin de entiteit is georganiseerd, evenals de officiële instanties die de overdracht verplichten volgens de wet. Door het verzenden van het formulier geeft de afzender zijn toestemming voor de geautomatiseerde en documentaire verwerking van de gegevens die in onze database zijn opgenomen. Wij informeren u dat we sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen delen met derden en dat deze u kunnen contacteren via e-mail voor onderwerpen gerelateerd aan uw verblijf, bijvoorbeeld om te weten te komen of u tevreden bent of om commentaar te krijgen over uw ervaring in het